آشنایی با دوره ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی

      


ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استانداردهای
  ISO22000:2005 و HACCP

هدف دوره:

آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم¬های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استانداردهای ISO 22000:2005 و HACCP و نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمان ها

محتوای دوره:

در این دوره آموزش مخاطبین به نحوه ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی آشنا می¬گردند. شناخت دقیق الزامات استانداردهای ISO 22000:2005 و HACCP نحوه رفتار به هنگام ممیزی، برنامه ریزی، نحوه انجام مراحل ممیزی داخلی، نحوه تهیه چک لیست، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی را با بهره گیری از مفاد استاندارد ISO 19011:2002 در این دوره مطرح گردیده.پیش نیاز: (اختیاری)
ندارد

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار British Certification Inc

شهریه دوره:
250/000 تومان
       تکمیل ثبت نام