آشنایی با دوره سرممیزی مدیریت کیفیت

      


سرممیزی سیستم­های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای

 ISO 9001:2008 ثبت شده در IRCA

هدف دوره:

آشنایی با نحوه ممیزی برون سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی های سیستمهای مدیریتی کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای  ISO 9001:2008   

محتوای دوره:

سروش اندیشه با همکاری سازمان RAB-QSA دوره سرممیزی سیستم¬های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9001:2008 را
تحت عنوان :  Lead Auditor/ ''Lead Assessor Training Course'' برگزار می¬کند. این دوره توسط: IRCA (INTERNATIONAL REGISTER OF CERTIFICATED AUDITORS) ثبت و مورد تأیید می¬باشد.پیش نیاز: (اختیاری)
آشنایی با سری استانداردهای مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار RAB_QSA

شهریه دوره:
155 دلار آمریکا
       تکمیل ثبت نام