آشنایی با دوره سرممیزی مدیریت زیست محیطی

      


دوره سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای

استاندارد ISO 14001: 2004 تحت اعتبار IRCAهدف دوره:
شناخت فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش و نکات پیشرفته در انجام ممیزی در سيستم¬هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي مميزان، كاربردPDCA و ضرورت¬هاي بهبود.


محتوای دوره:

بررسي ضوابط، قوانين و مقررات زيست محيطي در ايران روند رشد سيستم¬هاي مديريت زيست محيطي در دنيا مروري بر عناصر و الزامات استاندارد ISO 14001:2004 شناخت آخرين استاندارد مميزي سيستم هاي مديريت ISO 19011:2002 آشنايي با اصول مميزي، مديريت مميزي و كاربرد چرخة PDCA در مديريت مميزي اهداف، گستره، برنامه و سوابق مورد نياز يك مميزي پايش و بازنگري يك برنامة مميزي به عنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند مميزي اصول و مراحل برنامه¬ريزي مميزي آماده سازي مميزي، هماهنگي¬ها و تقسيم و ظايف تيم مميزي طراحي چك ليست¬هاي مميزي اجرا و هدايت تيم مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي جمع¬بندي اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ريشه¬اي عدم  انطباق¬ها و اقدامات اصلاحي صلاحيت و سيستم ارزيابي مميزان، الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزان آشنايي با ضوابط بين¬المللي مميزي شخص ثالث و استانداردهاي راهنما ISO Guide 62, 66 آشنايي با مراحل ثبت مميزين و سرمميزان سيستم¬هاي مديريت زيست محيطي. پیش نیاز: (اختیاری)
آشنايي با نحوه مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت زيست محيطي

نوع گواهینامه:
تحت اعتبار RAB_QSA

شهریه دوره:
155 دلار آمریکا       تکمیل ثبت نام