ICDL

ICDL

ICDL Version 5.0 (Office 2010)

دوره (International Computer Driving License) ICDL یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر، در سطح بین المللی است که توسط دولت ها، مجامع کامپیوتری و شرکتهای خصوصی مورد تایید قرار گرفته است و امروزه به عنوان یکی از مدارک لازم جهت استخدام در دستگاهها و شرکتها میباشد.

این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند و یا اطلاعات مختصری از کار با کامپیوتر دارند و میخواهند با گذراندن این دوره معتبر بین المللی و کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع کنونی را کسب نموده و یا دانش خود را ارتقاء بخشند.

دوره ICDL شامل هفت مهارت جداگانه می باشد  در دوره ICDL ارائه می گردد. در انتهای هر دوره، دانش پژوهان در آزمون های آنلاین دوره شرکت می نماید و با کسب حد نصاب قبولی مدرک معتبر بین المللی را دریافت می کنند.
سرفصلها:

Excel 2010 – PowerPoint 2010 – Access 2010
   
IT – Windows 7 – Word 2010 - Internet

در این دوره نرم افزار صفحه گسترده 2010 Microsoft Excel
به دانش پژوهان آموزش داده می شود. آشنایی با انواع داده ها، نحوه ورود، ویرایش و قالب بندی داده ها، مدیریت کاربرگ ها، استفاده از فرمول ها و توابع، ترسیم و ویرایش نمودارها و آماده سازی خروجی چاپ از موارد مطرح شده در این مهارت می باشند.

در مهارت بعد توانایی کار با بانک های اطلاعاتی توسط نرم افزار
Access 2010 Microsoft به دانش پژوهان آموزش داده می شود و نحوه کار با جداول، پرس و جو ها، فرم ها و گزارش ها را می آموزند.

در آخرین مهارت از این دوره دانش پژوهان نرم افزار
Microsoft Power Point 2010 را فرا خواهند گرفت. در این دوره به دانش پژوهان آموزش داده می شود که چگونه مطالب مورد نظر خود را جهت ارائه در سمینارها و ... وارد اسلایدها نموده و با اعمال افکتها و جلوه های ویژه آن را درمعرض دید مخاطبان قرار دهند.

این دوره به کلیه علاقه مندان به ویژه متقاضیان استخدام و جویای کار پیشنهاد میگردد.
 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 20001 150 ساعت 70.000 (با مدرک رایگان) پیشرفته
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست