• ارسال مدرک با پست
  • شرکت در آزمون
  • گذراندن دوره
  • ثبت نام در آکادمی
چگونه
کد رشته دوره های پرمخاطب سطح دوره مدت
*دوره جدید* مدیریت بیمه IMBA تکمیلی 200ساعت
*دوره جدید* مدیریت بانکداری BMBA تکمیلی 200ساعت
*دوره جدید* مدیریت کارآفرینی تکمیلی 200ساعت
*دوره جدید* مدیریت روابط عمومی تکمیلی 200ساعت
*دوره جدید* مهندسی ارزش پیشرفته 40 ساعت
*دوره جدید* مدیریت دانش تکمیلی 200ساعت
*دوره جدید* مدیریت شهری تکمیلی 100 ساعت
*دوره جدید* روانشناسی فروش پیشرفته 60 ساعت
*دوره جدید* تحلیلگر بورس تکمیلی 100 ساعت
*دوره جدید* مدیریت سرمایه گذاری در بورس تکمیلی 100 ساعت

تماس با ما

اصفهان، سه راه سیمین،شهرک ولی عصر، خیابان شمس، ساختمانB598، واحد1
نقشه مسیر

اخبار

چند گواهینامه با شرکت در یک دوره
آیا میدانید هر فراگیر میتواند با شرکت در یکی از دوره های آکادمی سروش اندیشه همزمان چندین گواهینامه دریافت نماید؟!!!
گواهینامه های این آکادمی رایگان میباشد !!
آیا میدانید شما فقط هزینه ی دوره ی آموزشی خود را پرداخت میکنید و مدرک خود را -برخلاف دیگر آکادمی ها- بصورت رایگان دریافت میکنید؟